Go to Top

Abonnement Afsluiten

Aanmelden voor frixx 18x per jaar voor slechts €93,20 per kwartaal. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door ons verwerkt.

Vult u het formulier hieronder compleet in om u aan te melden bij frixx!

  ______________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________

  Algemene Voorwaarden
  Hierbij geeft ondergetekende zich op voor het laten reinigen van één [1] afvalcontainer en machtigt frixx om 1 x per kwartaal de abonnementskosten a € 93,20 van zijn/haar bank- of girorekening te mogen laten afschrijven tot wederopzegging. Ondergetekende zal zorg dragen voor voldoende saldo en behoudt het recht van opzegging. Opzeggen moet schriftelijk en minimaal twee maanden voor het einde van het contract. Let op: het betreft een jaarcontract wat stilzwijgend verlengd wordt. De abonnementskosten zijn inclusief administratiekosten € 93,20 per kwartaal.

  frixx kan aanmeldingen waarop het rekeningnummer niet is ingevuld en/of waar de handtekening niet is gezet niet in behandeling nemen. frixx behoudt het recht van tussentijdse wijzigingen in de organisatie. frixx stelt zich niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de afvalcontainer welke reeds aanwezig zijn. Afvalcontainers welke niet zijn voorzien van de speciale sticker bovenop de deksel worden niet gereinigd. Afvalcontainers met klein chemisch afval of niet goed leeg, kunnen niet worden gereinigd. Indien de container abusievelijk is vergeten neemt ondergetekende voor 11.30 uur de volgende dag telefonisch contact op met frixx, anders vervalt het recht op de reinigingsbeurt. In geval van vorst vervalt uw reinigingsbeurt. frixx en ondergetekende verklaren zich hiermee voor akkoord.

  Download de Algemene Voorwaarden